Produkter

På Lundquist Såg har vi många olika produkter, välj det du är intresserad av i menyn ovanför.Märket innebär att företagets produktion av träemballage uppfyller kraven på behandling och märkning enligt FAO:s standard ISPM15.

Villkoren för godkännande framgår av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:53) om värmebehandling, torkning och märkning av sågade trävaror, träemballage m.m. Föreskrifterna och mer information om Jordbruksverkets godkännande av tillverkare av träemballage finns på www.sjv.se/traemballage. Endast sådana trävaror som uppfyller kraven i dessa föreskrifter får märkas enligt ovan.

 

 


Borrkärnlåda

box
Presentlåda